Wat is de overstromingsscore?

Sinds begin 2023 worden kandidaat-kopers en -huurders beter geïnformeerd over het overstromingsrisico van vastgoed.Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen alleen het perceel en ook het gebouw dat overstroomt. Dit is bedoeld om het risico van een woning of tuin beter te kunnen inschatten.Voor elke overstromingsbron zijn er kaarten die aangeven welk gebied een kleine, middelgrote of grote kans heeft te overstromen. Daarnaast zijn er nu scores voor zowel het perceel als het gebouw.Deze scores zijn gebaseerd op de drie overstromingsbronnen, pluviale, fluviale en kustoverstromingen. Deze scores moeten vermeld worden in de publiciteit voor het vastgoed.

Nieuwe informatie over overstromingsrisico van vastgoed

  • Introductie van het verstrekken van meer gedetailleerde informatie over het overstromingsrisico van vastgoed sinds begin 2023

  • Speciale overstromingsdeskundigen kunnen u helpen met de bepaling van het risico

  • Uitleg over het onderscheid tussen alleen het perceel en ook het gebouw dat overstroomt

  • Bedoeling om het risico van een woning of tuin beter te kunnen inschatten

Overstromingsscores: inzicht in het risico van uw woning of tuin

  • Uitleg over de overstromingskaarten voor de verschillende overstromingsbronnen (pluviale, fluviale en kustoverstromingen)

  • Uitleg over de scores voor zowel het perceel als het gebouw

  • Verplichting om de scores te vermelden in de publiciteit voor het vastgoed

  • Slotopmerking over hoe deze informatie kan helpen bij het voorkomen van ellende bij het kopen of huren van vastgoed in een overstromingsgevoelig gebied.

Contacteer ons

Deze site werd opgemaakt met ChatGPT. Interesse in de overname van deze domeinnaam en website? Contacteer mij.

subscribed

Ik kom bij u terug :-)